Toen & Nu


Paleis Soestdijk

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Bierbottelarij Pieter Groenhuijzen

p-groenhuyzen-vondellaan-5

Paleis Soestdijk

Baarn is een prachtig dorp in de provincie Utrecht. Het kent diverse parken en gebouwen van grote cultuurhistorische waarde. Eén van deze gebouwen is Paleis Soestdijk met haar rijke Oranje-verleden. De bieren van De Baarnsche Brouwerij zijn een ode aan de bewoners van dit paleis.

De geschiedenis van het paleis gaat terug tot ongeveer 1650. In die periode liet Cornelis de Graeff, de toenmalige burgemeester van Amsterdam, in Baarn zijn buitenverblijf bouwen, de ‘Hofstede aen Zoestdijck’. Niet lang daarna, in 1674, kocht de jonge stadhouder Willem III de hofstede. Een rijke geschiedenis met vele Oranjes volgde.

Eén van de latere bewoners van Paleis Soestdijk was kroonprins Willem, de latere Koning Willem II. In 1815 kreeg hij het paleis cadeau van het Nederlandse volk, dit als dank voor zijn inspanningen in de veldslagen bij Quatre Bras en Waterloo tegen Napoleon. De Naald van Waterloo in Baarn, recht tegenover het paleis, herinnert aan deze gebeurtenis.

Het paleis werd 's zomers vaak bewoond door Willem II en zijn echtgenote Anna Paulowna. Na haar dood in 1865 ging het over naar Prins Hendrik, de derde zoon van Willem II. Hendrik was stadhouder van Luxemburg en gebruikte Paleis Soestdijk als zomerresidentie. Prins Hendrik had een lange carrière in de marine en werd daarom ook wel Hendrik de Zeevaarder genoemd.

De laatste Oranjes die het paleis bewoonden waren toenmalig prinses Juliana en prins Bernhard. Zij betrokken het paleis in 1937. Tot aan de troonsafstand van Juliana in 1980 was het paleis de hoofdresidentie van onze koningin.

Een nieuwe traditie...

De geschiedenis van Baarn gaat terug tot de 12e eeuw. Ondanks de stadsrechten die het dorp had, bleef Baarn nog lang een boerendorp. In de Gouden Eeuw bleek Baarn echter een aantrekkelijk dorp voor de kooplieden en patriciërs uit Amsterdam. Als gevolg van deze ontwikkeling breidde de plaatselijke middenstand zich rond de 19e eeuw fors uit. Niet voor niets kreeg de Laanstraat als bijnaam de Baarnse Kalverstraat.

Eén ambacht heeft Baarn echter niet gekend: een bierbrouwerij. Althans, niet dat De Baarnsche Brouwerij heeft kunnen achterhalen. Wel had Pieter Groenhuijzen (1889-1972) een bierbottelarij in het koetshuis van Villa Dennenhorst. Pieter was agent van de Amstel bierbrouwerij in Baarn en onderhield de contacten met de café-eigenaren in de regio. Met de oprichting van De Baarnsche Brouwerij is hier dus een vervolg aan gegeven. Met opnieuw een Pieter aan het roer.